Historiek

’t Ieste spelleke

A aaa...tsjie

’t Spel leg d’open, de stjeen es weg

Gezaid es gezaid. .. en gezet es gezet

’t Es onze zubilee

Ek welle burremiester wairen

Woar 'da de sterre bleef stille stoan

Endelek op ’t gemjientenhuis

Zoo’n ze meeluupen. . . ?

’t Es onzen twiede zubìlee

Vlammeste!

Al da lawai niet. . .

’t Es kriezenge

Probleem???

Rapleerd’ou. ‚ .

De leutege begroavinge van T ieste en Fluite

Kamaderìers

Skou van ’t wet gat

Mee parlee buitenkommen (verkiezingsspecial)

’t Es betuuverd

Wa Sierk

Op en weg

Kom... Kom... Kom...

Weg en were

Tingdaloanien

Feek Njoews

...