2019

FEEK NJOEWS


Wij hebben te doen met U. Waarmee geenszins een verboden liefdesrelatie gesuggereerd wordt. Neen, lieve poppentheateramateur/Lierdese eindejaarsconférenceliefhebber, het feit dat U altijd en overal een willoos slachtoffer dreigt te worden van een maatschappelijke plaag die men gemeenlijk ‘feek njoews’ pleegt te noemen, baart ons zorgen.

De wethouder uit het Witte Huis in het Wilde Westen traceert fijntjes wereldwijd ‘feek njoews’. Op lokaal vlak haalt ’t spelleke van Lierde alles uit de kast om U te behoeden voor verder onheil.

Het was 420 miljoen jaar geleden – een vulkaanuitbarsting die de porfier- of kasseisteenlaag in Lessen genereerde – dat onze streek zó hard opgeschud werd. Door een verkiezingsuitslag dan nog wel. Verliezers én winnaars zijn nog steeds op hun adem getrapt door het opgewaaide stof dat zes jaar lang vergaard werd in de raadzaalzetels.

Hier en daar worden kleine naschokken geregistreerd.

Weet, dat in het kader van de bescherming van de privésfeer door de GDPR, uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn en U een recht op afbeelding werd toegekend. Misschien behoort U tot het selecte kringetje van geprivilegeerde geportretteerden in ’t spelleke van Lierde.

Komt dat zien en geniet van Uzelf en van ons, op onze 25 jaar zjubilee.


Tieste, Fluite, Pelagie en zóóóveel anderen