2010 - 2019

2010

Zestiende Spelleke:

Oalt de neusdoeken moar boven, want geskriemd gaat er wairen. Moar gelachen uk zall.

Het vurleupig leste spelleke, vurleupig ei.


Nieuwe Poppen:

Erna, skepen van onderwijs

Mark - Lato - de Ville

En Fonske Coezze

Twintig poppen, drie maskers, vijftien spellekes en één 'waar de sterre...'.

Twee burgemeesters, drie jubilees, vier zangers, een boek en een CD-tje.

15000 mensen die kwamen kijken en luisteren naar de verhalen die de poppen vertelden, de vele onbekenden die elk jaar te laat waren om in 't zaalken van Meeken Mol een laatste stoel te vinden, steeds dezelfden die te lang aan den toog bleven plakken. En de dinsdag was voor de echte lierdenaar.


Waarom werden in 1995 precies Jean-Baptist Hutse als rosten Tieste en Alfons Roeland als Fluite als pop geboren? In het begin van de jaren negentig, werkte ik mee aan het boek 'Lierde vroeger' en zo hoorde ik bij de oudere Lierdenaren vele verhaaltjes over Rosten Tieste en Fluite. Dokter René van Ongevalle en kunstschilder Sylvain Beerens hadden deze bijzondere typetjes gekend en konden er uren over palaveren. Sylvain tekende meteen de koppen voor de poppen. Een jaar later werd mijn toenmalige buurvrouw Pelagie De Spiegeleer als pop geboren. Een kranige klein vrouwtje, in het dorp berucht omdat ze tabak snoof.

Moeilijk was het om elk jaar een rode draad te vinden. Het denken begon steevast in juli en we hoopten dat de muze ons elk jaar gunstig gezind zou zijn.

Met O.L.V.-Hemelvaart, midden augustus 2009, was ik een paar dagen met verlof in Rome. Ik moest er op audiëntie bij de paus of zijn nuntius om wat geld te vragen voor de restauratie van de 'Vulderskapelle'. Je gelooft het niet en toch...

Twee nachten na elkaar droomde ik in Rome het volledige scenario van dit vijftiende spelleke. Toen ik de dinsdag in Zaventem landde, vertelde ik mijn droom terstond aan Rudy. Ik kon niet meer zwijgen. In september werd aan het scenario verder gewerkt tot wat jullie vandaag zien.

De vraag van iedereen ? Is dit het laatste spelleke zoals de titel doet vermoeden? Het kan. Het kan ook niet. Zeker, dit is mijn laatste spelleke waaraan ik actief meewerk. Dat er in Lierde geen creatieve jongeren zouden zijn die willen dat het poppenspel verder leeft in dit dorp, dat wil ik niet geloven.

De poppen zijn er... dus...

WS2011

Zeventiende Spelleke :

Na hun schierlijk overlijden van vorige jaar, vielen Tieste en Fluite in een zwart gat. Letterlijk.

Doodgaan in misschien eventjes leuk, maar het gaat al snel vervelen. Vanuit de wachtzaal van het leven observeren Tieste en Fluite de wereld, en Lierde. Totdat ze - gedreven door een hongergevoel - besluiten om opnieuw een stapje in de wereld te zetten.


In lierde maken voortaan hobbykoks, TV-makers, en andere kamaderiers de dienst uit. Tieste en Fluite worden om de oren geslagen met megalomane projecten. Kunnen onze ruwe helden de harde confrontatie aan met zelfverklaarde beevees en mediageile kamaderiers? Tieste en Fluiten blijven - ondanks het aanbod - een beetje op hun honger zitten.Waar eindigt dit? En vooral Hoe?

Maar wat zijn Kamaderiers?

Je hoort het woord al eens vallen in Deftinge. Neen, niet op de Wassegem of in Breebijl. Hoe verder je opschuift naar Geraardsbergen, hoe meer kans je hebt om begroet te worden als Kamaderier. In Gemeldorp heb je gegarandeerd prijs. Meer zelfs, Gemeldorpers beschouwen de rest van de wereld als Kamaderiers. Zelfs die van Deftinge. Ah nee zeker, die van Deftinge zeker en vast!

Een Kamaderier, beste spelleke van Lierde-toeschouwer, - je geduld wordt al lang genoeg op de proef gesteld - is een knoeier, een prutser, een "muusbozze", nen "brosselier". Maar je hebt absoluut recht op een degelijke wetenschappelijke uitleg. Daarom een snuifje etymologie. In 'kamaderier' vinden we de stam 'modderen', wat schipperen, knoeien, onhandig te werk gaan betekent. Dat de originele korte -o- verandert in een korte -a- ('madderen') heeft te maken met het accent, zoals in horloge/harluzje. Het voorvoegsel ka- is een expressief voorvoegsel, dat vaak pejoratief gebruikt wordt en een overtreffende betekenis aan een woord geeft. Zoals in 'kazjoeberen', dit is overdreven zuipen, of in 'kadodderen', dit is overdreven schudden.

Je zal maar een kamaderier zijn...


IN 2011 SPEELDEN WE VOOR HET LAATST IN HET ZOALKE VAN MEEKEN MOL


2012

Achtiende Spelleke :

SKOU VAN 'T WET GAT


Anno 2012 stuurt de babyboomgeneratie het dagelijkse leven in Lierde met rustige, doch strakke hand, hun jeugddromen realiserend. Sport- en cultuurpaleizen rijzen op aan de hemel. Het geld is goed besteed, net voor het waardeloos werd.

Er is dus nieuws onder de zon in Lierde, maar verder is er geen nieuws.

Nu nog niet, later misschien, want er zitten verkiezingen aan te komen, al gebeurt dat wel vaker. Sommige babyboomers hebben er nog zin in, anderen zien dat het goed is geweest en vertrouwen er op dat alles bij het oude blijft. Toch zijn ze een beetje skou van 't wet gat.

Want de grond trilt zowaar. Zit daar geen jong geweld aan te komen? Relschoppers, 'boelzoekers', die onze prachtige realisaties, onze torens van welvaart, door elkaar proberen te schudden. Zij zijn nie skou van 't wet gat.

Zijn we straks blij en verrukt wanneer de kurk uit de fles floept, en we besproeid worden met heerlijke bubbels of maken we misbaar over de vlekken op onze jas?

Misschien mag de jeugd rekenen op de ervaring van Tiest en Fluite en van een lange stoet van zéér oude wijzen, die een brug slaan naar de toekomstige generatie, en er een inspiratiebron voor zijn. Want ook deze zijn nie skou van 't wet gat'


IN 2012 SPEELDEN WE VOOR HET EERST IN O.C. DE LIER

Statler: That was wonderful!

Waldorf: Bravo!

Statler: I loved it!

Waldorf: Ah, it was great!

Statler: Well, it was pretty good.

Waldorf: Well, it wasn't bad...

Statler: Uh, there were parts of it that weren't very good though.

Waldorf: It could have been a lot better.

Statler: I didn't really like it.

Waldorf: It was pretty terrible.

Statler: It was bad.

Waldorf: It was awful!

Statler: It was terrible!

Waldorf: Take 'em away!

Statler: Bah, boo!

Waldorf: Boo!

...

2012 - Verkiezingsspecial

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing reist het gezelschap van het Spelleke de vier gemeentelijke dorpspleinen rond om er een korte voorbeschouwing te houden op de nakende kiezing.

Welke beloftes werden er al gemaakt, en door wie? Welke politiekers komen veel buiten, en wie stuurt er zijn kat naar de Lierdense evenementen?

Op deze vragen en mee geven Tieste en Fluite een antwoord aan de 4 kerken van groot Lierde.2013

Negentiende spelleke : T'ES BETUUVERD


Politici komen en gaan. En bij 't Spelleke van Lierde betekent dit dat de poppen van politici eveneens komen en gaan. Op het eerste Spelleke na de gemeenteraadsverkiezingen zal het publiek dan ook verwend worden met vergane glorie en opkomend talent.


Nieuwe Poppen : Burgemeester Jurgen Soetens en stemmenkanon Fernand Vekeman van de Derde Partij


Zelfs achter de scène vernieuwde 't Spelleke. Koen Van Der Eecken en Gunther Roels debuteren met het poppenspel. ‘Al die nieuwe poppen introduceren was geen gemakkelijke opdracht', vertelt Marc Maroye. ‘Maar onder de titel 't Es Betuuverd mogen Tieste en Fluite heel creatief zijn. Er komt zelfs toverij aan te pas.'

Het stuk van dit jaar heeft een iets hoger cabaretgehalte. ‘Dat komt onder meer door er liedjes in te verwerken. Vroeger dienden die liedjes enkel als overgang tussen de verschillende scènes', legt Maroye uit. ‘Voor de muzikale begeleiding zorgt Jo De Taeye die zoon Wout met diens accordeon meebrengt.'

De rode draad doorheen het stuk is het Bourgondisch leven van de Lierdenaren. ‘Niet alleen in de gastronomie, maar ook bij de hormonen. Goed eten en goed in bed dus. Althans voor diegenen die bij de gemeenteraadsverkiezingen goed gescoord hebben. We denken dat we dit subtiel verweven hebben in het poppenspel. We spelen vijf keer, maar alle plaatsen zijn verkocht. Dat betekent dat meer dan 1.000 mensen zullen komen lachen met 't Spelleke', besluit Maroye.2014

Twintigste spelleke :

WA SIERK (komplietmeekover)


De vruchtbare weilanden van Lierde worden ingepalmd door motorcrossfanaten, schlagerfestivalgangers en circusliefhebbers.

Even snel als ze er gekomen zijn, zijn ze alweer verdwenen.

Mobiliteit is dus geen probleem in Lierde. De RMC, bijgestaan door de GBC, leidt alles in goede banen. Het RSV maakt de uitvoering hiervan mogelijk door het GRS. Hiervoor dient enkel een RUP opgemaakt te worden.

Alle andere problemen vinden een oplossing in het 25 beleidsprioriteitenprogramma oftewel het bestuursakkoord Lierde Horizon 2020.

Bovendien houdt de politie een oogje in het zeil. De LRD, het BPT en de ABT’s zijn er om onze veiligheid te waarborgen.

Tieste en Fluite doen er alles aan om, in hun jubileumjaar, aan te knopen met het klimaat van regelneverij, vergadercultuur en nieuwe sociale media. Toch lijkt het er op dat zelfs hun flexibiliteit beperkt is. Zijn ze te oud voor een ‘complete make over’? Is 20 jaar ‘ ’t Spelleke van Lierde’ een gedroomde aanleiding om een moment van rust en bezinning in te bouwen? En waar vind je in Lierde anno 2014 nog een geschikte plaats hiervoor?

Op deze en andere prangende vragen probeert ’t Spelleke een antwoord te formuleren …
Ter ere van onze 20e verjaardag kreeg elke bezoeker een munt met de beeltenis van Tieste en Fluite !
2015

Eenentwintigste spelleke :

Op en Weg


Nieuwe Pop : Lieve Van der Straeten (Voorzitster OCMW)Tieste en Fluite zoeken een hoefsmid. Tijdens hun niet aflatende speurtocht naar een beslagen deskundige worden ze geconfronteerd met nieuwe maatschappelijke tendensen waaraan Lierde evenmin ontsnapt.

Eens ze kennis gemaakt hebben met het pop-up fenomeen vinden Tieste en Fluite alternatieven voor ieder gat in de markt.

Héél veel is Op en Weg in Lierde, zonder dat iemand het ooit gemerkt heeft. Andere zaken hadden allang Op en Weg moeten zijn, maar kleuren nog steeds het straatbeeld.

En er komt veel in de plaats. Realisaties die nuttig zijn en in het belang van iedereen. Maar ook projecten en toestanden waarvan Tieste en Fluite het belang niet zo inzien.

Tijdens hun roadtrip ontdekken onze helden nog dat Lierde niet te lijden heeft gehad onder de bankencrisis, dat in tijden van dreigende stroomtekorten, blauwe pmd-zakken een uitstekend alternatief vormen voor kerstversiering, en dat de vleermuis een beschermde diersoort is, en lief bovendien.

In deze duale tijden heersen verwarring en ontreddering. Laat je onderdompelen in OP EN WEG van ’T SPELLEKE VAN LIERDE. Genezing wordt niet gegarandeerd, verlichting wel.2016

Tweeentwintigste spelleke :

Kom... Kom... Kom...


Nieuwe Pop :

De gouverneurEr komt van alles op ons af.

In Lierde is het een komen en gaan tussen kommer en komkommertijd.

Je komt naar ’t Spelleke of je komt niet.

Als je komt ben je welkom.

Je kan er complexloos klaarkomen.

Commentaar komt steeds achteraf, kom dan niet klagen …

Je hebt één jaar om te bekomen van de commotie, tenzij je je bekomst gehad hebt.

Kom vooral op tijd om je inkom te bekomen.


Kom… kom… kom…
2017

Drieentwintigste spelleke :

Weg en were


Nieuwe Pop :

Nathalieken van den bienouer en doarachter van den boerenbond


Anno 2017 is er in het eenvoudige, landelijke en lieve Lierde geen sprake van een betonstop. Hierop is het nog eventjes wachten.

Als gevolg van stroomchinezen hangt er elektriciteit in de lucht en pokémonterroristen grijpen wild om zich heen.

Op administratief vlak worden de kaarten stevig geschud. Enkel door het politieke landschap waait een zacht briesje. Stilte vóór de storm?

Net over de taalgrens kabbelt het leven verder aan een zo mogelijk nog rustiger tempo. Een massale exodus is niet aan de orde. Slechts één enkeling, in zijn kruis getast door de plaagstootjes, vindt zijn stekje in een nieuwe, voor hem niet onvertrouwde habitat.

Het wordt een korte retraite, mede door een queeste opgezet door de oprecht bekommerde Lierdese gemeenschap.

Nog véél meer van wat weg was komt were, sterker dan ooit.

Alles komt goed, of wat had je gedacht misschien?

2018

Vierentwintigste spelleke :

Tingdaloanien


Nieuwe Pop :

Katelijne scheirlinckx
2018


De pokémonrage was een stormpje in een glas water vergeleken met de grensoverschrijdende gedragsrage, die als een tsunami onze leefwereld overspoelt. In welke mate ligt ’t spelleke van Lierde aan de oorsprong van dit fenomeen? Indien wij gedurende ons 24jarig bestaan door ons speels en flirterig gedrag hiertoe bijgedragen hebben, wensen wij ons hiervoor uiteraard niet te excuseren.

Aangezien evenwel de grote massa zich heden ten dage bezondigt aan grensoverschrijdend gedrag, is de lol er voor ons een beetje af, en kunnen wij er niet onderuit om alweer dwars te liggen.

Door zelfreflectie is het inzicht gegroeid om te focussen op de samenhorigheid in de lokale Lierdese gemeenschap. Tangdaloanien. Alles en iedereen hangt aan elkaar zoals droogsossiessen aan één snoer met elkaar verbonden zijn. Als we grensoverschrijdend zijn, dan is dat met buurgemeenten, al dan niet fusiegeil. Excuseer voor de flirterige toon.

Een monnik sprak volgende wijze woorden: ‘Aan alles komt een eind, uitgezonderd aan een droogsossies. Daar zijn steeds twee eindjes aan. Je mag er nog een stuk van afknabbelen, je houdt steeds twee eindjes over. Behalve wanneer je de droogsossies helemaal opeet. In dat geval, neem een andere droogsossies.’

’t Spelleke van Lierde wenst U een gigantisch grensoverschrijdend 2018. En gedraagt U een beetje.

2019

Vijventwintigste spelleke :

Feek Njoews


Nieuwe Poppen :

Katelijne scheirlinckx
2019