2001

Woar da de Sterre bleef stille stoan

van Freek Neirynck

naar Felix TimmermansFelix Timmermans

Werd geboren in 1886 in Lier. Vrij vroeg, in 1911, verschijnt reeds 'Schemeringen van de dood'. Later volgt 'Pallieter'. 'De zeer schone uren van juffrouw Symforosa', 'Boerenpsalm' en nog meer. Hij overlijdt op 27 Januari 1947 te Lier.

In 1923 verschijnt als verhaal 'Waar de sterre bleef stille staan'. Bewerkt voor toneel wordt het een eerste keer opgevoerd in 1925 in Den Haag. Tot op vandaag wordt het nog gespeeld, weliswaar meestal bewerkt. Ieder gezelschap ten lande zal het wel ooit eens gespeeld hebben.

Freek Neirynck van het Europees Figurentheatercentrum bewerkte het verhaal deze keer voor stangpoppen. Het is wat moderner geworden zonder de vele mirakels, maar het oorspronkelijk verhaaltje is gebleven.

In feite gaat dit verhaal over de vriendschap, de innige kameraadschap tussen palingvisser Pietje Vogel, de herder Suskewiet en de bedelaar Schrobberbeek.


Europees Figurentheatercentrum

Het E.F.T.C. werd in 1989 opgericht onder impuls van Freek Neirynck, Luk De Bruyker en een aantal enthousiastelingen die behoorden tot diverse Vlaamse poppen- en figurentheaters. Het is de bedoeliong een steunpunt te zijn voor deze poppen- en figuren- theaters in al tijn mogelijke vormen.

Het organiseert jaarlijks tijdens de Gentse Feesten 'Het Internationaal Puppetbuskers festival' en geeft het vaktijdschrift 'Fuguero' uit.

Regelmatig worden er initiatie- en vakcursussen gegeven.

Voor meer infor kan je terecht in:

Het Patershol

Trommelstraat 1

9000 Gent

09/223 12 15

www.eftc.be


De STERRE en 'T SPELLEKE VAN LIERDE

In 1999 speelden we onze vijfde eindejaarsconference 't es onze zubilee. We kregen de maandag bezoek van 'spelleke van Drei Kluite met Luk de Bruyker en Freek Neirynck. 't Spelleke van Goavere, met de poppen Flupke Fonteine en Valeir van de Moart, had een gastoptreden in de conference. Freek stelde na de poppenvoorstelling voor iets gezamelijk te spelen in 2001. Hij zou 'Waar de sterre bleef stille staan' van Felix Timmermans bewerken voor stangpoppen.Voor de laatste voorstelling in de kerk van Hemelveerdigem, is de ganse groep uitgenodigd op het gemeentehuis.

Vierde van rechts : Michaela Bartonova uit Praag, die alle koppen kapte uit lindehout.Enkele sfeerbeelden