Het Spelleke van LierdeOU GELD OF OUE LEVER

‘Winkelhieren’ is verkozen tot Woord van het Jaar. Dat heeft Van Dale zopas bekendgemaakt. Winkelhieren wil zoveel zeggen als kopen en consumeren bij lokale bedrijven, winkels en horecazaken. Zit ’t spelleke van Lierde met een mol, of hackt Van Dale computers?

Winkelhieren, allemaal goed en wel …

Door een overaanbod aan consumptie zitten we allemaal goed in ons vel…

Onze lever barst uit zijn voegen en centen zijn daarbij van geen tel…

Je moet er wel aangeraken, aan die centen. Daar wringt het schoentje pijnlijk.

Koelkasten puilen uit… Festiviteiten stil en luid… De bank geeft je geen duit....

Je houdt er geen gezwollen lever aan over, hoogstens een zere teen.

De informateurs Tieste en Fluite tasten het Lierdese financiële, monetaire, economische en fiscale landschap af en leggen de bezorgde, honger- en dorstlijdende Lierdese burger van 7 februari tot 11 februari 2020 een kant en klare oplossing voor.

Een fiscaal paradijs kunnen zij U hierbij niet garanderen, wel een oplossing voor uw cashprobleem (de rostekes van 1 en 2 cent buiten beschouwing gelaten), uw drankprobleem, én bovendien krijgt U er een goedkope nieuwe sportaccommodatie bovenop.

De Heilige Anna bidt voor ons en voor haar én de politie opdat zij niet van hun voetstuk vallen.

Er kan ons niets gebeuren.

Voorverkoop op zondag 12/01/2020 in't zoalke van Meeke Mol in de Dorpstraat 69Sinds 1994 wordt in Lierde 't Spelleke van Lierde gespeeld, een satirisch poppenspel in de vorm van een eindejaarsconference. Lierdese actualiteiten, gebeurtenissen, toestanden (écht gebeurd, half of helemaal verzonnen) en figuren allerhande passeren de revue. Anders gezegd, 't Spelleke van Lierde is poppenkast voor grote mensen die eens goed willen lachen met de stoten van anderen en niet in het minst van zichzelf.

Davidsfonds Lierde organiseerde in 1994 een ludieke gezinsavond met medwerking van Lierdese verenigingen. De Gezinsactie van St.-Maria-Lierde was geinteresseerd en kwam met een heus poppenspel op de proppen. Wilfried Schaubroeck, pillendraaier aan het station, jeugdvriend van Freek Neyrinck, fan van 't Spelleke van Drei Kluite en van 't Spelleke van Goavre, gaf de aanzet en Lierde was op slag verkocht.

Lees verder...
Het eigenaardige en gemeenschappelijke van alle poppenspelen ligt hierin,

dat zij ondergebracht zijn in kleine zaaltjes, rommelkoten, kelders en zolders,

en dit in de volksbuurten, steegjes en sloppen onzer steden. Tevens valt aarn

te stippen, dat ze in alle steden het eigenaardige werk zijn van arbeiders, die

in hun vrije uren hun theater onderhouden, poppen maken, decors

schilderen en hun repertorium samenstellen, zodat we mogen spreken van 'Volkskunst'.


(Uit Het poppenspel in de Nederlanden - 1946)