’t SPELLEKE VAN LIERDE 2019 - FEEK NJOEWS


Wij hebben te doen met U. Waarmee geenszins een verboden liefdesrelatie gesuggereerd wordt. Neen, lieve poppentheateramateur/Lierdese eindejaarsconférenceliefhebber, het feit dat U altijd en overal een willoos slachtoffer dreigt te worden van een maatschappelijke plaag die men gemeenlijk ‘feek njoews’ pleegt te noemen, baart ons zorgen.

De wethouder uit het Witte Huis in het Wilde Westen traceert fijntjes wereldwijd ‘feek njoews’. Op lokaal vlak haalt ’t spelleke van Lierde alles uit de kast om U te behoeden voor verder onheil.

Het was 420 miljoen jaar geleden – een vulkaanuitbarsting die de porfier- of kasseisteenlaag in Lessen genereerde – dat onze streek zó hard opgeschud werd. Door een verkiezingsuitslag dan nog wel. Verliezers én winnaars zijn nog steeds op hun adem getrapt door het opgewaaide stof dat zes jaar lang vergaard werd in de raadzaalzetels.

Hier en daar worden kleine naschokken geregistreerd.

Weet, dat in het kader van de bescherming van de privésfeer door de GDPR, uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn en U een recht op afbeelding werd toegekend. Misschien behoort U tot het selecte kringetje van geprivilegeerde geportretteerden in ’t spelleke van Lierde.

Komt dat zien en geniet van Uzelf en van ons, op onze 25 jaar zjubilee.


Tieste, Fluite, Pelagie en zóóóveel anderen
Sinds 1994 wordt in Lierde 't Spelleke van Lierde gespeeld, een satirisch poppenspel in de vorm van een eindejaarsconference. Lierdese actualiteiten, gebeurtenissen, toestanden (écht gebeurd, half of helemaal verzonnen) en figuren allerhande passeren de revue. Anders gezegd, 't Spelleke van Lierde is poppenkast voor grote mensen die eens goed willen lachen met de stoten van anderen en niet in het minst van zichzelf.

Davidsfonds Lierde organiseerde in 1994 een ludieke gezinsavond met medwerking van Lierdese verenigingen. De Gezinsactie van St.-Maria-Lierde was geinteresseerd en kwam met een heus poppenspel op de proppen. Wilfried Schaubroeck, pillendraaier aan het station, jeugdvriend van Freek Neyrinck, fan van 't Spelleke van Drei Kluite en van 't Spelleke van Goavre, gaf de aanzet en Lierde was op slag verkocht.

Lees verder...

Het eigenaardige en gemeenschappelijke van alle poppenspelen ligt hierin,

dat zij ondergebracht zijn in kleine zaaltjes, rommelkoten, kelders en zolders,

en dit in de volksbuurten, steegjes en sloppen onzer steden. Tevens valt aarn

te stippen, dat ze in alle steden het eigenaardige werk zijn van arbeiders, die

in hun vrije uren hun theater onderhouden, poppen maken, decors

schilderen en hun repertorium samenstellen, zodat we mogen spreken van 'Volkskunst'.


(Uit Het poppenspel in de Nederlanden - 1946)